T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

9 Mayıs Çölyak Günü

Güncelleme Tarihi: 04/05/2020

ÇÖLYAKLA YAŞAM BİLGİ NOTU

 

Sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin olması durumudur. Günümüzde teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı noktada, herkesin sağlığının korunmasının yanı sıra sağlığı geliştirmek ve mutlu, güçlü, sağlıklı bireyler yetiştirmek amaçlanmalıdır.

 T.C. Sağlık Bakanlığı Stratejik planında da “Herkes için Sağlık” politikasını geliştirecek ve vatandaşların, sosyal ve ekonomik açıdan verimli hayat sürecekleri iyi sağlık düzeyine erişmesini sağlayacak stratejiler yer almaktadır. Sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemleri almak gerekmektedir.

            Bakanlığımızca bu kapsamda "Erişkin Bazı Metabolizma Hastalıkları (Troid, Osteoporoz, Gut) ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı" yürütülmektedir.

         Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın bireylerde, buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl ve tahıl ürünlerinde bulunan “gluten” proteinine karşı duyarlılık sonucu gelişir. Temel olarak bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus (tüysü oluşumlar) denilen yapıların bozulduğu ve dolayısıyla yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir alerjik sindirim sistemi hastalığıdır. Ancak pek çok organ ve sistemleri de etkileyebilir.

       Türkiye’de 6-17 yaş grubu okul çocuklarında yapılan çalışmada hastalığın görülme sıklığı % 1.7 olarak belirlenmiştir. Yetişkinlerde görülme sıklığı ise % 1 olarak bildirilmektedir.

      Çölyak hastalığı, bebek beslenmesine tahıl ve tahıl ürünleri eklendikten sonra her yaşta ortaya çıkabilir. Çölyak hastalığının belirti ve bulguları çok farklı ve değişkendir. Çölyak hastalarında en sık uzun süren, düzelmeyen ishal, tekrarlayıcı sürekli karın ağrısı, karında şişlik iştahsızlık, kilo alamama / kilo kaybı, boy kısalığı, ergenlikte gecikme, kusma, kabızlık, kemik erimesi ve kansızlık gibi belirti ve bulgular gözlenmektedir.

 

‘‘ Her 100 kişiden 1’i Çölyaklı olduğuna göre o 100 kişiden 1’i sizde olabilirsiniz.

O halde Çölyaktan korkma, geç tanı almaktan kork.’’