T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Staj

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 2020 YILI YAZ STAJI HAKKINDA DUYURU

Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımıza 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde kabul edilecek Ortaöğretim ve Mesleki ve Teknik Eğitim Yapan Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilerinin 2020 Yılı Yaz Stajı (Eğitim-öğretim yılının sona erdiği ve yeni eğitim Öğretim yılının başladığı tarihler arası) başvurular 05 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Buna göre;

 1. Yaz stajı başvurularında Manisa ilinde bulunan Ortaöğretim Kurumları veya Mesleki Ve Teknik Eğitim Yapan Yükseköğretim Kurumlarında öğrenim gören ve Manisa ili içerisinde kendisinin veya ailesinin ikamet ettiğini belgelendiren öğrenciler ile Manisa ili dışında Öğrenim görmekte olan ve kendisinin veya ailesinin Manisa ilinde ikamet ettiğini belgelendiren öğrenciler kabul edilecektir.

 2. Mesleki tecrübe amacıyla, isteğe bağlı (gönüllü) başvurular kabul edilmeyecektir.

 3. 3308 Sayılı kanunun 25 maddesinde Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.” hükmü bulunduğundan 2020 yılı yaz stajı için başvuru yapan öğrencilerle staj sözleşmesi yapılmasıgerekmektedir. Müdürlüğümüz staj sözleşmesi veya var ise stajerlerin okulları tarafından düzenlenmiş staj sözleşmeleri kabul edilecektir. Zorunlu staj formu ve staj sözleşmesi okulları tarafından imzalanmamış staj başvuruları kabul edilmeyecektir.

 4. Stajyer öğrenci başvuruları, personel dağılımı ve ödenek durumu göz önünde bulundurularak staj komisyonlarınca değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

 5. Müdürlük Birimleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları, İlçe Entegre Devlet Hastaneleri, Halk Sağlığı Laboratuarı ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde staj yapmak isteyen öğrenciler Müdürlüğümüz staj komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

 6. Staj/mesleki eğitim uygulaması yapan öğrenciler işletme bünyesinde göreve başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimini başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Çalışacağı alan ile bağlantılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası olmayan öğrenciler staj/mesleki eğitim uygulamasına kesinlikle başlatılmayacaklardır. Stajyer öğrenci tarafından, ders kapsamında alınan iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin üniversiteden onaylı transkript ile ibraz edilmesi durumunda söz konusu eğitim belgesi de geçerlidir.

ÖNEMLİ: SGK İşe Giriş Bildirgesi ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi olmayan hiçbir öğrenci, staj başvurusu Komisyonca kabul edilmiş olsa dahi staja başlatılmayacaktır.

Başvurular:

 • Hastanelerde veya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM) Yaz stajı yapmak isteyen öğrenciler başvurularınıilgili Hastaneye veya ADSM’ ye yapmaları gerekmektedir. Stajyer Alınacak Branşlar ve kontenjan bilgileri ilgili kurumlardan öğrenilecektir.

 • Ahmetli İlçe Entegre Devlet Hastanesi, Köprübaşı İlçe Entegre Devlet Hastanesi ve Gölmarmara İlçe Entegre Devlet Hastanelerine, Halk Sağlığı Laboratuvarı,  İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurular ilandaki başvuru evrakları ile birlikte ilgili Kuruma veya Müdürlüğümüz Eğitim Hizmetleri Birimine yapılacak olup başvuru değerlendirmesi Müdürlüğümüz Staj komisyonunca yapılacaktır.

 • İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Bağlı  Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına başvurular ilandaki evraklarla birlikte Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlığı,  Eğitim Hizmetleri Birimine yapılacaktır.

 • İlçe Entegre Devlet Hastaneleri, Halk Sağlığı Laboratuvarı, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları için Staj yapılacak branşlar ve sayılar Ek 1 ve Ek 2, belirtilmiştir.

Not: Staj Komisyonları; staj yapılmak istenen birimin ilgili alan/ daldaki çalışan personel sayısı, bütçesi, stajyer ihtiyacı vb. konularda değerlendirme yaparak karar alacaklardır.

Ek 1

İlçe Sağlık Müdürlükleri ve İlçe Devlet Hastanesine Stajyer Alınacak Branşlar ve Sayıları İçin Tıklayın

Ek 2

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına Kabul Edilecek Stajyer Branş ve Sayıları ile İstasyon Adresleri İçin Tıklayın

 • Stajlara İlişkin Usul Ve Esaslar İçin Tıklayın
 • Üniversiteler İçin Staj Sözleşmesi İçin Tıklayın
 • Dilekçe Örneği İçin Tıklayın
 • Başvuru Evrakları (Liseler İçin) İçin Tıklayın
 • Başvuru Evrakları (Üniversite-Yüksekokul İçin) İçin Tıklayın