overlay

Avukatlık Birimi

Görev Tanımı

  • Bakanlık Hukuk Müşavirliğince belirlenen kurallara uygun olarak davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, usul iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularla ilgili yazışma yapmak
  • Hukuki konularda görüş bildirmek
  • Mevzuatın uygulanmasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak
  • İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulunmak
  • Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak
  • Hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak
  • Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak
  • İl müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak