BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNETİN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ VE ETKİN KULLANIMI
27 Eylül 2021

Ülkemizde ve Dünya’da teknolojiye olan ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Bilişim teknolojilerinin ve internetin bilinçli, güvenli, etkin kullanımı konusunda toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumun bilişim teknolojilerinin işlevsel ve faydalı kullanımının sağlanmasına teşvik edilmesi, bu konuda bilgilendirilmesi ve kitlesel kampanya çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bir toplumda teknolojinin etkin kullanımı o toplumun gelişiminde önemli bir parametredir.

            Günümüzün gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinmektedir. Bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli internet/bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta; akademik başarılarını veya iş başarılarını da düşürebilmektedir.
              2019 Yılından beri devam eden Covid-19 salgınıyla birlikte teknoloji kullanımına yönelik alışkanlıklarımızda bazı değişikliler ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından Ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılımını engellemek adına birçok tedbire başvurulmuştur. Salgın kapsamında alınan tedbirler ile toplumun çoğunluğunun evde kalma sürecinde; eğitim, çalışma, iletişimi sürdürme, bilgi paylaşımı, sosyalleşme, çeşitli etkinler, meşguliyet, eğlence ve daha birçok faaliyet bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak teknolojinin faydalı kullanımının yanı sıra aşırı ve zararlı kullanımı da söz konusu olabilmektedir. 

 Bilişim teknolojilerinin ve internetin bilinçli, güvenli, etkin kullanımı ile ilgili yararlanılabilecek bazı materyaller şunlardır:

Manisa İli Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele İl Eylem Planı (2019-2023)
0-3 Yaş Grubu Çocuklar ve Teknolojik Cihazlar
Ebeveyn İnternet Kitapçığı
Broşür 2-Güvenli İnternet Kılavuzum
Güvenli İnternet Rehberi
İnternet Aile Rehberi
İnterneti Nasıl Güvenli Kullanırız
Sosyal Ağ Rehberi
Teknoloji ve İnternetin Etkin Kullanımı
Videolar