Dr. Barış Uğur OĞRAŞANGİL
01 Nisan 2024

Dr. Barış Uğur OĞRAŞANGİL
Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı

533112,baris-beypng.png

1979 Malatya doğumlu olup Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2007 yılında mezun olmuştur. Profesyonel meslek yaşamına mecburi hizmet kurasında Tokat Turhal ilçesine atanarak başlamış 2009 yılına kadar burada acil servis hekimliği, aile hekimliği ve Sağlık grup başkanlığı görevlerini yürüterek devam etmiştir.
2009 yılından 2011 yılına kadar Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnsan Kaynakları koordinatörü ve devamında da daire başkanı olarak görevine devam etmiş, aynı dönemde Sağlık Kurumları İşletmeciliğinde yüksek lisans yapmıştır. 2009 yılında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Biriminde Koordinatör olarak çalışmaya başlayan Oğrasangil, Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel sağlık kuruluşlarında çalışan insan kaynaklarına ilişkin verilerin toplanması, analiz edilmesi Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı ve diğer üst kademe Bakanlık yöneticilerine sunulmasında aktif bir şekilde rol almıştır. Tüm sektörleri kapsaması sebebi ile Bakanlığımızda Sağlık İnsan gücüne ilişkin tek ve en kapsamlı verilerin hazırlandığı birimde 2010-2011 yılları arasında daire başkanı olarak görev yaparak, Bakanlığımıza ait birçok yayında (Sağlık İstatistikleri Yıllığı vb.) üst düzeyde danışmanlık yapmıştır.
 Oğrasangil, 2012-2017 yılları arasında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Planlama ve İstihdam Geliştirme Daire Başkanlığında Devlet Hizmeti Yükümlülüğü, Dönem Tayini, Açıktan Atama, Kurumlar Arası Nakil kuralarında Sağlık Bakanlığı ile Üniversitelere bağlı sağlık tesislerinin hekim ihtiyacının tespiti, münhal kadro planlamasının yapılması ve bu çalışmaların Bakanlık ve Müsteşarlık Makamına sunulması çalışmalarında, Standart Kadro ve Personel Dağılım Cetveli (PDC) revizyon çalışmalarında daire başkanı olarak görev yapmıştır. 2013 yılında TKHK verimlilik gözlemcisi Joint Commission International (JCI) sağlık akreditasyon denetçisi eğitimlerini başarıyla tamamlamış ve hastane denetlemelerinde verimlilik ekip lideri olarak görev almıştır.
Oğrasangil, Ocak 2018-Temmuz 2020 tarihleri arasında Ödemiş Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak çalışmış olup, bu zaman diliminde çalıştığı hastanede HIMMS 6 ve HIMMS 7 ünvanlarını aynı yıl içinde alan dünyadaki tek dijital hastane olma ve Tuseb akreditasyon alacak en büyük devlet hastanesi projelerinde aktif rol almıştır.
2020 yılı Eylül ayından itibaren Bakanlığımız talimatıyla Manisa, Erzurum, Uşak, Bursa, Ankara, Çorum ve Antalya illerinde pandemi koordinatörü olarak görev yapmıştır. Mart 2021 ve Temmuz 2021 tarihleri arasında Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı yaptıktan sonra 15 Temmuz 2021’ den itibaren Müdürlüğümüzde Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.