Dr. Suat ÖZÇEVİKEL
15 Mayıs 2024

Dr. Suat Özçevikel
Dr. Suat ÖZÇEVİKEL
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı

İzmir İlinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1997 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Afyon İlinde göreve başladı. Afyon 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşunda görev aldı. 2000 yılında İlimize atanan Dr. Suat ÖZÇEVİKEL 2001-2007 yılları arasında Manisa Merkez 2 Nolu 112 ASH istasyonunda, 2007-2008 yılları arasında da Komuta Kontrol Merkezinde sorumlu hekim olarak görev yaptıktan sonra 2008-2009 yılları arasında İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009-2016 Yılları Arasında İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hzm. Şube Müdürü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ege Bölge Koordinatör Yardımcılığı görevini bir arada yürüttükten sonra 2016-2018 Yıllarında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanlığı Eğitim-Arge Birimi ve Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu, Yeni açılacak Sağlık Tesislerinin Açılış Ekibi Başkanı ve Dijital Hastane planlanması ve kurulması ile ilgili Organizasyonda görev aldı. 2018-2023 Yılları Arasında Manisa Sağlık Müdürlüğünde Uzman pozisyonunda Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Halk Sağlığı Covid Kriz Koordinasyon Merkezi Sorumlusu ve Personel Başkanlığında Tabip-Uzman Tabip Planlama Birim Sorumluluğu görevini yerine getirdi. Mayıs 2023’ten itibaren Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı görevine atandı.

Acil Sağlık Hizmetlerinin eğitim ve mevzuat çalışmalarında,yapılandırılmasında ve güncellenmesinde görev aldı bu amaçla Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Kurultayı, Acil Sağlık Hizmetleri Eğitim Değerlendirme ve Planlama Kriterleri çalıştayı, Acil Sağlık Hizmetleri Mevzuatı güncelleme Çalıştayında  görevlerde bulundu. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümünün açılması amacıyla çalışmalarda bulundu, Celal Bayar Üniversitesi Paramedik Eğitimi Planlama Kurulunda yer aldı.

Almanya Ulusal Afet Akademisinde “Balistik Patlamalarda olay yeri yönetimi”, “Hava ambulansı uçuş fizyolojisi”, “KBRN müdahalesi”, “Afet Tıbbı”, “Afet ve Olağan Dışı Durumlarda olay yeri yönetimi”, “Emergo Train Uygulama” ve “Triaj” eğitimlerini almış olan Suat ÖZÇEVİKEL aynı zamanda TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri Hazırlama“, “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği”, “Erişkin İleri Yaşam Desteği”, “Travma Resüsitasyonu”. “Temel Modül” ve “İlkyardım Eğitmenliği” yanı sıra “Anne Dostu Hastane Eğitimci ve Değerlendirmeci Eğitmeni” “Hastalıkları Sınıflandırma ve Kodlama Sistemleri Eğitmeni”, “Hastane Afet Planı Eğitici Eğitmeni”, “Gemi Adamı Sağlık Eğiticisi Eğitmeni”, “İlkyardım Eğitici Eğitmenidir”. (Usta Eğitmen),