ACİL OBSTETRİK BAKIM EBE / HEMŞİRE EĞİTİMİ 29-30 KASIM 2018 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
03 Aralık 2018

Dünya Sağlık Örgütü, Acil Obstetrik komplikasyonlara bağlı önlenebilir anne ölümlerini azaltmak amacıyla acil obstetrik bakım sistemini geliştirmiş ve tüm dünya ülkelerinin bu konudaki sağlık politikalarını ve sistemlerini geliştirerek sağlık personelini eğitmesini önermiştir.

Anne ölümlerinin ve sakatlıkların azaltılması, acil obstetrik bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla 2009 yılından itibaren Bakanlığımızca “Acil Obstetrik Programı” yürütülmektedir. Programın hedefi yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir.

Program kapsamında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2014 yılından itibaren Acil Obstetrik Bakım Ebe/Hemşire eğitimleri yürütülmektedir.

 2015 yılında 15. Bölge ili olarak Manisa il Sağlık Müdürlüğü belirlenmiş ve ulaşım kolaylığı gözetilerek Uşak, Afyon ve Aydın illeri Manisa’ya bağlanmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen toplam 15 eğitimde kamu ve özel hastanelerin doğumhane/kadın doğum servisinde ve doğum acilde görevli 594 ebe ve hemşirenin eğitimleri tamamlanmıştır.

İlimizde Acil Obstetrik Bakım Ebe/Hemşire eğitiminin 15. si 29-30 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

  • 1.IMG_6189.jpg
  • 2.IMG_6188.jpg
  • 3.IMG_6195.jpg
  • 4.IMG_6198.jpg
  • 5.IMG_6199.jpg
  • 6.IMG_6202.jpg
  • 7.IMG_6204.jpg