DÖNER SERMAYE KOMİSYON SEÇİMİ
22 Ocak 2019

DÖNER SERMAYE KOMİSYON SEÇİMİ

           

  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.11.2014 tarih ve 29189 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'in 14/1 üncü maddesinde  “Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek üzere her İlde Döner Sermaye Komisyonu teşkil edilir” denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda İl Döner Sermaye Komisyon Üyesi olarak Pratisyen Tabip Temsilcisi, Sağlık Hizmetleri Sınıfı (Tabip Hariç- Hemşire-Ebe- Acil Tıp Teknisyeni -Sağlık Memuru) Personeli Temsilcisi, Teknik-Yardımcı veya Genel İdariHizmetler SınıfıTemsilcinin seçimle belirlenmesi gerekmektedir.

             Döner Sermaye Komisyonu temsilci seçimi aşağıda belirlenen usul ve esaslar dahilinde

yapılacaktır.

 1. Yukarıda belirtilen gruplar için temsilci olmak isteyenlerin, Adı Soyadı, Mesleği, Temsilci olmak istedikleri Meslek Grubu ve görev yerlerini belirtir dilekçe ile en geç 22/01/2019 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
 2. Oy kullanma işlemi için müdürlüğümüzce hazırlanan web tabanlı Döner Sermaye Komisyonu Temsilci Seçimi Programı kullanılacaktır.
 3. Oy kullanma işlemi Müdürlüğümüz http://www.mhsm.gov.tr/atama/donersermaye/adresinden yapılacaktır.
 4. Oy kullanma işleminde personel kullanıcı girişine T.C. kimlik numarasını girecek, güvenlik açısından cep telefonuna gelen SMS kodu ile sisteme giriş yaparak adaylık başvurusu ve oy kullanma işlemini yapacaktır.
 5.  Personel sadece Yönetmelikte belirtilen kendi hizmet sınıfı ve unvandaki adaylar için oy kullanabilecektir. Oy kullanmak için sisteme girildiğinde personel kendi hizmet sınıfında aday olan kişilerin isimlerini görecek ve aday listesinden seçimini yapacaktır.
 6. Yapılacak seçimin güvenirliliği ve gizliliği açısından kullanılan oy ile kullanıcı arasında bağlantı kurulmayacaktır. Her personel sadece kendi hizmet sınıfı için sadece bir kez oy kullanabilecektir.
 7. Seçimde kullanılan oylar oluşturulan komisyon huzurunda sayılacak, yapılacak itirazlar komisyon huzurunda değerlendirilecektir.
 8. Seçimde en çok oy alan aday asil, ondan sonraki en çok oy alan aday yedek üye seçilecektir. Seçim sonuçları yine kurum web sitesinden duyurulacaktır.
 9.   Komisyonun seçilmiş üyeleri mali yılsonuna kadar görev yapacak olup, üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.
 10. Döner Sermaye Komisyon Üyeliği oy verme işlemi http://www.mhsm.gov.tr/atama/donersermaye/adresinden 23-24 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacaktır.
 11. Oy sayma işlemi 25 Ocak 2019 günü seçim komisyonu önünde yapılacaktır. Seçimle ilgili itirazlar seçim komisyonunca değerlendirilecektir.
 12. Aday belirleme ve oy verme işleminde yaşanacak aksaklık (server arızası, web servislerinin çalışmaması, SMS gönderilme problemi) durumunda idare yapılacak seçimle ilgili yeni tarih belirleyerek duyuru yapacaktır.
 13. Seçim sonuçları 28 Ocak 2019 tarihinde kurumumuz web sitesinden açıklanacaktır.
 14. Döner Sermaye Komisyonu temsilci olarak aday başvurusu olmadığında bu gruplara seçim komisyonu tarafından önerilen, idare tarafından belirlenen kişilerin görevlendirileceği,

Seçim Çalışmaları için Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hüseyin KESGİN, Hüseyin SAĞLAM, Musa Murat ÇETKİN, Nadire Bahar KAPLAN ve Erol BONCUK’ un Seçim Komisyon Üyesi olarak görev yapacaklardır