Tıbbi Cihaz Talep Süreçleri ve Evrakları
27 Eylül 2019

İZİNLİ/İZİNSİZ TIBBİ CİHAZ TALEBİ DOSYA İÇERİĞİ
BELGELERBELGE ÖRNEKLERİAÇIKLAMA
Sağlık Tesisi İhtiyaç Tespit Komisyon KararıSağlık Tesisi İhtiyaç Tespit Komisyon Kararı.docxTalep edilen cihazın durumu hakkında net bilgi verilmesi, örnekteki yetkililerin ıslak imzası ve Atıl Cihaz sorgulaması yapılarak sorgulama ile ilgili açıklamanın Karar içerisinde yeralması gerekmektedir.
** Atıl Cihaz Analiz Sorgulama TutanağıSağlık Tesisi İhtiyaç Tespit Komisyon Kararı.docxSağlık Tesisi İhtiyaç Tespit Komisyon Kararı içerisinde yer alması gerekmektedir. Atıl Cihaz Sorgulaması Türkiye geneli yapılması gerekmektedir. https://verimlilik.saglik.gov.tr/svg/atil_cihaz/atil_cihaz.php
yukarıdaki link üzerinden ilgili sorgulama yapılmaktadır.
Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (Ek-1a)Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (Ek-1a).xlsxTalep edilen cihaza ait verilerin doğru ve eksisksiz olarak forma işlenmesi gerekmektedir.
Gerekçe Raporu (Ek-1b)Gerekçe Raporu Örneği (EK-1-B).docxİlgili belgenin; Talep edilen cihazın kullanıldığı Branşın Uzman Hekimi tarafından ıslak imza ile onaylanmış olması gerekmektedir.
Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (Ek-2)Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (EK-2).docxTalep edilen cihaz yada cihazların MKYS ve TSİM uyumu Kontrol edilmelidir. Talep edilen cihazların aktif, pasif ve hek durumlarının doğru belirtilmesi gerekmektedir. Arıza ve hek durumunda olan cihazlar ile ilgili evraklar kontrol edilemelidir (arızalı cihaza ait Teknik Servis Raporu,Proforma Fatura,Hek sürecindeki cihazın teknik raporu).
Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (Ek-2a)Tıbbi Cihaz Merkezi Alım İzin Formu (Ek-2a).docxTalep edilen cihazın Hastane bünyesinde bulunması durumunda var olan Tüm cihazların(Aktif, Pasif, Arızalı ve Hek Sürecinde) ilgili form içerisinde eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir.Form daki cihaz sayısı ile MKYS de kayıtlı cihaz sayısı bire bir uyumlu olmak zorundadır.
Tıbbi Cihaz, Demirbaş ve Mefruşat İhtiyaçları Ödenek Talep Formu (EK-7)Tıbbi Cihaz, Demirbaş ve Mefruşat İhtiyaçları Ödenek Talep Formu (EK-7).xlsxEk-2 de yer alan Cihaz Maliyeti ile Ödenek Talep Formunda yer alan maliyet aynı olmak zorundadır.
Talep edilen Cihazın ŞartnamesiTalep edilen cihazın Teknik Şartnamesi
Şartname örneğindeki genel Maddeler 2018/26 sayılı Genelge doğrultusunda yer alması gereken zorunlu maddeler olup tüm Şartnamelerde bulunması gerekmekle birlikte Cihaza Ait Teknik özellikler Talep Eden Uzman Hekim tarafından belirtilecektir.
*** TALEP EDİLEN CİHAZIN BİRİM MALİYETİNİN 250.000.00 TL Yİ AŞMASI DURUMUNDA DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUNDAN (TCDÖİK) İZİN ALINMASI GEREKTİĞİ İÇİN 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONUN İZİN ONAY FORMUNUN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.
Daimi Özel İhtisas Komisyon Onay FormuEK-2 DAİMİ İHTİSAS.docxİlgili form içerisinde istenilen verilerin Diğer Form,MKYS ve TSİM ile uyumlu olması gerekmekte olup gerekli kontrollerin özenle yapılması gerekmektedir.
 ROL GRUPLARINA GÖRE TALEP EDİLEBİLECEK MERKEZİ İZNE TABİ TIBBİ CİHAZ LİSTESİ          EK:1/A ROL GRUPLARINA GÖRE TALEP EDİLEBİLECEK MERKEZİ İZNE TABİ TIBBİ CİHAZ LİSTESİ          EK:1/A Cihaz Taleplerinde ilgili tablonun dikkate alınması gerekmektedir.
HEK işlemi akış süreci HEK işlemi akış şeması HEK işlemleri akış şemasına uygun şekilde yapılmalı ve süreç içerisindeki miktarlara dikkat edilmelidir.
 Arıza Onarım Akış sürecı Arıza Onarım Akış Şeması Arıza ve Onarım Bildirimlerinde ilgili şema dikkate alınarak gerekli işlemler yapılmaldır.
Tıbbi Cihaz Hizmet Alımı Formu
(Ek-1C)(Hizmet Alımına Özel)

 Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımı Bilgi Formunun (EK-1C) 
Manyetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve diğer görüntüleme hizmetleri için doldurulması gerekli olan formdur. İlgili hizmet ile ilgili cihaz bulunması durumunda bilgilerinin eksiksiz ve tam olarak doldurulması gerekmektedir. için tıklayınız

 
Fizik Tedavi Hizmet Alımı Formu
(Ek-6) 

 Fizik Tedavi Hizmet Alımı Formu (Ek-6) 
Sadece Fizik Tedivi Hizmet Alımı talebi için doldurulması gerekli olan bir formdur.Verilerin eksiksiz ve Doğru doldurulmasına dikkat edilmelidir. için tıklayınız