ACİL OBSTETRİK BAKIM EBE/HEMŞİRE EĞİTİMİ - 07-08 KASIM 2019
12 Kasım 2019

DSÖ, Acil Obstetrik komplikasyonlara bağlı önlenebilir anne ölümlerini azaltmak amacıyla acil obstetrik bakım sistemini geliştirmiş ve tüm dünya ülkelerinin bu konudaki sağlık politikalarını ve sistemlerini geliştirerek sağlık personelini eğitmesini önermiştir.

Anne ölümlerinin ve sakatlıkların azaltılması, acil obstetrik bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla 2009 yılından itibaren Bakanlığımızca “Acil Obstetrik Programı” yürütülmektedir. Programın hedefi yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir.

İlimiz Bakanlığımız tarafından 2015 yılında Manisa, Aydın, Afyon ve Uşak illerini kapsayan 15. Bölge ili olarak belirlenmiştir. Müdürlüğümüzce bölge ili olarak gerçekleştirilen toplam 18 eğitimde kamu ve özel hastanelerin doğumhane/kadın doğum servisinde ve doğum acilde görevli 633 ebe/hemşire ve 68 Att/Paramedik eğitimleri tamamlanmıştır.

İlimizde Acil Obstetrik Bakım Ebe/Hemşire eğitiminin 18.’si İl Sağlık Müdürümüz Dr. Necip YEMENİCİ’nin katılımıyla 07-08 Kasım 2019 tarihlerinde Manisa, Aydın, Afyon ve Uşak illerindeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerin doğumhane/kadın doğum servisinde görevli ebe ve hemşirelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitim sonunda; katılımcılara Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla ARICI, Personel Hizmetleri Başkanı Ebru TAŞIK, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman BAYIK tarafından katılım belgeleri takdim edilmiştir.

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg