14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ
14 Kasım 2019

DİYABET VE AİLE”

 

Dünya Diyabet Günü 2018 ve 2019 yılları teması Diyabet ve Aile’dir.

Uluslararası Diyabet Federasyonu bu iki yıllık temayı diyabet ile ilgili mevcut stratejik planları en iyi şekilde sürdürmek ve diyabet kampanyasına ilişkin planlama, geliştirme, katılım ve tanıtımı kolaylaştırmak için seçmiştir.

Bu yılki kampanyanın aile temasının seçilmesinin amacı;

 • Diyabetin aile üzerindeki etkisi konusunda farkındalık yaratmak ve bu hastalıktan etkilenen aileleri desteklemek,

 • Diyabetin yönetimi, bakımı, önlenmesi ve eğitiminde ailenin rolünü desteklemektir.

 

Diyabet Her Aileyi İlgilendirir


 • Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu; düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvik edilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir.

 • Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır ve sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamak için eğitim, kaynaklar ve uygun ortamlarla desteklenmelidirler.

 • Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1’i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir. Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedavi önemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenle her tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmede hayati öneme sahiptir.

 • Ayrıca diyabet bireyler ve aile için pahalı olabilmektedir. Birçok ülkede, insülin enjeksiyonu ve günlük izlemenin maliyeti, bir ailenin ortalama gelirinin yarısını tüketmektedir ve temel diyabet ilaçlarına düzenli ve ekonomik erişim yeterli değildir. Bireyler ve aile için artan maliyeti engellemek için uygun fiyatlı diyabet ilaçlarına ve bakımına erişimin iyileştirilmesi acilen gerekmektedir.

 • Her 4 aile üyesinden 1'inden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir.

Ülkemizde Diyabet

 

2011 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkındalığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakım kalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasını amaçlayan  “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”  uygulanmaktadır.

  “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020”de diyabet hastalığı ile ilgili genel bilgiler özetlenmiş, diyabetin Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durumu ortaya konmuş ve diyabetle etkin mücadele edilebilmesi için ulaşılması gereken 5 amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar;

 • Etkin diyabet yönetimi için politika geliştirmek ve uygulamak,

 • Diyabetin önlenmesini ve erken tanı konmasını sağlamak,

 • Diyabet ve komplikasyonlarının etkin tedavisini sağlamak,

 • Çocukluk çağında diyabet bakım ve tedavisini geliştirmek,

 • Tip 2 diyabet ve obeziteyi önlemek ve diyabet ve diyabet programını etkin izlemek ve değerlendirmektir.

Programda yer alan aksiyonların bir kısmı gerçekleştirilmiş, bir kısmı ile ilgili çalışmalar ise başlatılmış ve devam etmektedir

 

 

 

Tip 2 Diyabet İçin Ana Risk Faktörleri

 • Aşırı kilo ve obezite

 • Sağlıksız beslenme

 • Hareketsiz yaşam

 • Yüksek tansiyon

 • Aile öyküsü

 

 

Tip 2 Diyabetin Belirtileri

 • Ağız kuruluğu ve aşırı su içme ihtiyacı

 • Sık idrara çıkmak

 • İştah artışı

 • Halsizlik, yorgunluk

 • Görme bulanıklığı

 


Tip 2 Diyabetten Korunma Yolları

 • Sağlıklı ve dengeli beslenin

 • Hareket edin

 • Fazla kilolardan kurtulun

 • Stresten uzak durun

 • Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakın

 • Yeterli ve düzenli uyuyun

 • Sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın