TGAP ÇALIŞMALARI
10 Ocak 2020

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü TGAP Faaliyetleri

20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete ’de 108 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Orta Vadeli Program yayınlamıştır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde;

- Kamuda kaynakların verimli kullanılması,

- Maliyetlerin ve harcamaların azaltılması,

- Gelirlerin kalitesinin artırılması,

Amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması kararı alınmıştır.

Bu ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile Kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler yapılması hedeflenmektedir.

Söz konusu programın Bakanlığımız nezdinde tasarrufla ilgili konularda takibinin yapılması amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi’ne bağlı olarak, Bakan Yardımcılığımız bünyesinde Tasarruf Takip Ofisi kurulmuştur. İl Müdürlüğümüz ’de de TGAP Birimi oluşturulmuştur.


Tasarruf Takip Ofisi tarafından,

Kuruma Özel Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri ile Ortak Mal, Hizmet ve Sermaye Giderlerine İlişkin eylem planı hazırlanmıştır.

Bu eylem planı kapsamında Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlara (TGAP) yönelik proje kartları oluşturulmuştur,

Hazırlanan proje kartları 26.02.2019 tarih, 88235688 barkod’lu yazımız ile tüm sağlık tesislerimize gönderilmiştir.

İlimizde TGAP kapsamında Sağlık Tesisleri TGAP sorumlularına yönelik 22.08.2019 tarihinde Müdürlüğümüz konferans salonunda eğitim verilmiştir.

 

     Tasarruf Takip Ofis tarafından bölgesel eğitimler kapsamında 07-08/Kasım 2019 tarihlerinde İzmir İlinde bölgesel eğitim gerçekleştirilmiştir.
Bu eğitime sağlık tesislerimizden Başhekim ve İdari Mali İşler Müdürleri ve TGAP sorumluları katılım sağlamışlardır.
Bu eğitimde ilimizde TGAP kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler anlatılmıştır.