2.Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
06 Nisan 2021

ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
2.1 Hastane Hizmetleri Birimi
ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
2.2 İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi
ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
2.3 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Birimi
ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
2.4 Sağlık Bakım ve Hastane Hizmetleri Birimi