3. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
06 Nisan 2021

ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
3.1 Sağlık Hizmetleri Birim
ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
3.2 Kamu Sağlık Tesisleri Birimi

ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
3.3 Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme, Denetim Birimi
ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
3.4 Özel Hastaneler Birimi

ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg 
3.5.Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
  ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
3.6.Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi
  ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
3.7.SAKOM Birimi
 ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg 
3.8.Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi