0.İl Sağlık Müdürü
06 Nisan 2021

ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
0.1 Hukuk ve Muhakemat Birimi
ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
0.2 İl Kalite Koordinatörlüğü
ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
0.3 Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü
ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
0.4 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi
ARMA LOGO TU¨RKC¸E.jpg
0.5 Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Birimi