1-7 EKİM EMZİRME HAFTASI
07 Ekim 2021

Son 30 yıldır anne sütü üzerinde yoğunlaşan çalışmalar anne sütünün eşsiz bir besin olduğu ve bebek beslenmesindeki yerinin doldurulamayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak anne sütü kullanımı tüm dünyada tekrar yaygınlaşmıştır.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin yaygın bir sorunu olan yetersiz ve dengesiz beslenme; bir yandan bireylerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini, diğer yandan da toplumun ekonomik ve kültürel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz etkiler en çok bebeklerde ve çocuklarda görülmektedir. Önemli ölçüde anne sütünün yeterli süre verilmemesiyle ortaya çıkan malnütrisyon aynı zamanda beslenme bozuklukları, ishalli hastalıklar ve alt solunum yolu hastalıklarının da zeminini hazırlamaktadır. Bu hastalıklardan korunmada anne sütü ile beslenmenin önemi çok büyüktür. Anne sütü, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmelerine katkı sağlamanın yanında aile ve ülkeye sosyal ve ekonomik getirileri olan ideal ve vazgeçilmez bir besin kaynağıdır.

Bebek beslenmesinde ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında tamamlayıcı besinlerle beraber 2 yaş ve ötesine kadar anne sütünün verilmesi beslenme, büyüme, gelişim ve hastalıklardan korunması için ideal içeriğe sahip olmasından kaynaklanır. Bu sebeplerle de birçok uluslararası ve ulusal kuruluş emzirmeyi bebek beslenmesinde öncelikle tercih edilmesi gereken beslenme yöntemi olarak belirlemiştir.

Ülkemizde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak 1991 yılından itibaren “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülmektedir.
Programa ek olarak anne sütü ve emzirme konusunda farkındalık yaratmak için ülkemizde her yıl  1-7 Ekim tarihleri arasında Emzirme Haftası kutlanmaktadır. Söz konusu hafta süresince ilimizde konunun öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla tüm sağlık kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli aktiviteler ve eğitimler planlanıp uygulanmaktadır.


  • WhatsApp Image 2021-10-07 at 10.53.28.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-10-07 at 10.53.26.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-10-07 at 10.53.26 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-10-07 at 10.46.57.jpeg


Anne sütü ile beslenmiş bebekler sağlıklı,mutlu ve güçlü büyür.

Anne sütü sadece süt değildir;-Besin ve içecektir

Sevgi ve ilgidir

Bağışıklık güçlendiricidir.

 

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi