2021 YILI DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ EŞİTSİZLİKLERİN OLDUĞU BİR DÜNYADA RUH SAĞLIĞI
08 Ekim 2021

2020 yılı pek çok zorluğun yanında aynı zamanda, ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar da dahil olmak üzere birçok ülkede ırkından, cinsiyetinden ve etnik kökeninden dolayı eşitsizlik yaşayan kişilerin de sorunlarını yeniden öne çıkarmıştır. Bu tür eşitsizliklerin insanların ruh sağlığı üzerinde etkisi vardır. Böylesi eşitsizliklerin olduğu toplumlarda akıl hastalığı olan birçok kişi, hakları olan ve hak ettikleri tedaviyi alamamaktadırlar, aileleri ve bakım verenleriyle birlikte damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalmaya devam etmektedirler. Ruh sağlığı bozuk olan kişilerin yaşadıkları damgalanma ve ayrımcılık, sadece o kişinin beden ve ruh sağlığını etkilemekle kalmaz, onların eğitim olanaklarını, mevcut olan ve gelecekteki kazançlarını, iş beklentilerini, ailelerini ve sevdiklerini de etkiler. Bu durumun böyle devam etmemesi için bu eşitsizliklerin ele alınması gerekmektedir. Bu eşitsizlikleri gidermek ve bu insanların yaşamın her alanına tam olarak katılabilmelerini sağlamak amacıyla hepimizin oynayacağı bir rol vardır.

COVID 19 pandemisi, eşitsizliğin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini daha da arttırmış, her yaştan insanı birçok yönden etkilemiştir. Pandemi, enfeksiyon ve hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin hayatta kalan aile üyelerinin yaşadığı yas da dahil olmak üzere ekonomik zorluklar ve yalnızlaşmaya yol açabilecek fiziksel mesafe nedeniyle de etkilemeye devam edecektir.

Acilen harekete geçmemiz gerekiyor.

2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü “Eşitsizliklerin Olduğu Bir Dünyada Ruh Sağlığı”temasıyla, yerel ve ulusal olarak ruh sağlığında eşitsizliklerin sürmesine neden olan konulara odaklanılması ve bu nedenlerle mücadele edilebilmesi amaçlanmaktadır.

2021 Dünya Ruh Sağlığı Günü kampanyası, insanların iyi bir ruh sağlığına sahip olmalarını sağlamak ve eşitsizliğin nasıl ele alınabileceğini vurgulamak için bir araya gelip birlikte hareket etmemiz için bir fırsat sunmaktadır.

 

Birliktelik hareketine siz de ortak olun,
herkes için daha iyi bir yaşamın savunucusu olun.

  • Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri.png
  • Sağlıklı Hayat Merkezleri.png
  • Ruh Sağlığı Hizmeti Veren Hastaneler.png
  • 12.png