Proje Hazırlama ve Uygulama Konularında Eğitimi
10 Aralık 2021

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kamu hastanelerinden proje alanında gönüllü 24 personele,  06-10 Aralık tarihleri arasında Manisa Şehir Hastanesi Konferans salonunda günde 6 saat olmak üzere toplamda 30 saat süreyle “Proje Hazırlama ve Uygulama Konularında” eğitim verildi.

Proje planlaması, bütçe analizi, mantıksal çerçeve vb. konularda eğitim alan personellerin AB hibe projelerinin hazırlanması ve planlanması, proje sürecinin etkin yürütülmesi, kaynakların verimli kullanımı ve proje yazma konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmiş ve eğitim süreci başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Proje eğitim faaliyeti sonrasında Manisa Valiliği Avrupa Birliği Ve dış İlişkiler Birimi koordinatörü Ural SEVENER’e teşekkür plaketini taktim eden Manisa il Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre ERKUŞ,  proje alanında alınan bu eğitimle sağlık personellerinin hem sağlık hizmetlerinde fark yaratacak hem de değişen bakış açıları ile sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına katkı sağlanacağını belirtti.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan SAKA ve hastane idaresi tarafından Eğitimcilerden Proje Uzmanı Gürkan SOYDAŞ, Derya Deniz GÜVEN, Cemile çetin TURAN a teşekkür belgeleri ile katılımcılara katılım belgeleri verildi. 

  • proje.jpg
  • DSC_1688.JPG
  • DSC_1695.JPG
  • DSC_1704.JPG
  • DSC_1705.JPG
  • DSC_1710.JPG
  • DSC_1713.JPG
  • DSC_1716.JPG
  • DSC_1719.JPG
  • DSC_1720.JPG