10.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası Sonucu Yerleştirme İşlemlerine İlişkin İlan
07 Haziran 2022

Bakanlığımız taşra teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde internet adresinde ilanen duyurulan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İstihdam Edilmek Üzere Kura Usulü İle Atanmaya Hak Kazanan 10000 Sürekli İşçi Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuruya istinaden; anılan kura sonucunda İlimize atanmaya hak kazanan adaylardan asil olarak yerleşenlerin atamaya esas belgeleri, 13-22 Nisan 2022 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce teslim alınmıştır.

Atanmaya esas belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri Müdürlüğümüzce Kurulan Komisyon tarafından tamamlanarak Bakanlığımıza bildirilmiş olup, Bakanlığımızca uygun görülen adayların ataması İlimiz emrine yapılmıştır. Akabinde Müdürlüğümüzce atanan kişilerin Kurumlara yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

 

Söz konusu atama sonuçlarına aşağıdaki linkten bilgilerinizi girerek erişim sağlayarak, yerleştiğiniz Kuruma ivedi olarak müracaat etmeniz gerekmektedir.

Ataması yapılanlardan; atama işleminin sonuçlanmasını müteakip yasal mazeretler haricinde 10 (On) gün içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. Bu şekilde göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin ve atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama işlemleri başlatılacaktır.

 

İş bu ilan ve konu ile ilgili web sitemizden duyurusu yapılan tüm ilanlar ilgililere tebligat yerine geçecektir.  (07.06.2022)

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ