AR-GE FAALİYETLERİ İZİN DÖKÜMANLARI
04 Mart 2022

AR-GE FAALİYETLERİ İZİN DÖKÜMANLARI

Güncelleme Tarihi: 13/09/2018

AR-GE FAALİYETLERİ İZİN DOKÜMANLARI


Birinci Basamak Bilimsel Araştırma Dokümanları 

Birinci Basamak Bilimsel Araştırma Başvuru İş Akışı için tıklayınız.

Birinci Basamak Bilimsel Araştırma Başvuru Ön Kontrol Kriterleri (Müdürlüğümüzce oluşturulan kontrol listesi) için tıklayınız

Birinci Basamak Bilimsel Araştırma Başvuru Formu için tıklayınız.

Birinci Basamak Bilimsel Araştırma Başvuru Örnek Dilekçesi için tıklayınız

Birinci Basamak Araştırmaların Değerlendirme Kriterleri (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterler) için tıklayınız.

Araştırma İzin Talepleri Başvuru Ve Değerlendirme Mercii Hakkında Resmi Yazı için tıklayınız.

Birinci Basamak Bilimsel Araştırma İzin Taahütnamesi için tıklayınız

İkinci Basamak Bilimsel Araştırma Dokümanları 

İkinci Basamak Bilimsel Araştırma Başvuru İş Akışı için tıklayınız

İkinci Basamak Bilimsel Araştırma Başvuru Ön Kontrol Kriterleri (Müdürlüğümüzce oluşturulan kontrol listesi) için tıklayınız

İkinci Basamak Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu için İkinctıklayınızu.docx

İkinci Basamak Bilimsel Araştırma Çalışmaları Ön İzin Formu (Araştırmanın yapılacağı Sağlık tesisine başvurularak oradan alınacaktır) için tıklayınız.

İkinci Basamak Bilimsel Araştırma Belgeleri Kontrol Formu (Araştırmanın yapılacağı Sağlık tesisine başvurularak oradan alınacaktır) için tıklayınız.

İkinci Basamak Bilimsel Araştırma İzin Taahhütnamesi için tıklayınız

Başvurusu Yurt Dışından Yapılan İkinci Basamak Bilimsel Araştırmalar İzin Süreci İş Akışı için tıklayınız.

Bilimsel Araştırma Sonuç Raporu Teslimi ve Yayın İzin Talebi İşlemleri

Araştırma Sonuç Raporu Teslimi Ve Yayın İzni Dilekçe Örneği için tıklayınız

Araştırma Sonuç Teslimi ve Yayın İzin Talebi İş Akışı için tıklayınız.

Danışmanlık ve Konuşmacılık Hizmetleri Talep Formu

Danışmanlık Ve Konuşmacılık Hizmetleri Talep Formu için tıklayınız

Danışman ve Konuşmacı Talepleri İş Akışı için tıklayınız.

Klinik Araştırmalar Ön İzin Formu

Klinik Araştırmalar Ön İzin Formu için tıklayınız

Klinik Araştırmalar İzin İşlemleri İş Akışı için tıklayınız