DÜNYA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE GÜNÜ
25 Haziran 2021

26 HAZİRAN 2021 ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN BİLGİ NOTU

                Ülkemizin sorunu olduğu kadar Dünya’nın da en önemli sorunlarından biri olan Uyuşturucu kullanımı insan sağlığı için ciddi bir tehdittir.

          Birleşmiş Milletler(BM)’in 1987 yılında almış olduğu kararla 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak kutlanmaktadır. Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nün ilan edilmesi, dünya topluluğunun dikkatinin uyuşturucu sorununa çekilmesini ve tüm halkın uyuşturucu ile mücadele için birleştirilmesini hedeflemektedir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önlenebilir ve öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, ülkemizde en üst düzeyde kararlılıkla ve multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir.

Ülkemizde 15-24 yaş grubunda 25 yaş üstüne göre madde kullanımı daha sık olarak görülürken; yapılan çalışmalarda 5-14 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerde bile madde kullanımının görülebildiğini işaret etmektedir. Ancak madde kullanımına bağlı ölümler 15 yaş ve üzerinde daha sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerde çoğunlukla daha sık görüldüğü bilinmektedir. Sokakta yaşayan çocuklar ve suça itilen ergenlerde madde kullanım yaygınlığının daha fazla olduğu bildirilmektedir. Ancak bu grupta tiner, bali gibi uçucu maddeler de ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bu durum orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyde maddenin az kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Yalnızca kullanılan madde türü değişiklik gösteriyor gibi görünmektedir. Kokain daha sıklıkla yüksek sosyo-ekonomik düzeyden gelen kişiler tarafından  kullanılmakta iken, esrar ve eroin kullanımına daha düşük sosyo-ekonomik düzeyde rastlanmaktadır.

            Uyuşturucu madde kullanımı, sadece kullananları etkileyen bir sorun değildir. Kullananların ailelerini, çevrelerini ve toplumun tamamını tehdit eden, sağlık zararlarının yanında, ekonomik ve sosyal sorunlara da neden olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Uyuşturucu kullanımı; ölümlere, yaşamların dramatik bir şekilde kararmasına, madde ile ilintili suç ve kazaların, enfeksiyon hastalıklarının artmasına yol açmaktadır. Gençlerde,  öncelikle “bir kereden bir şey olmaz” inancının değişmesi ve uyuşturucu maddelerin etkileri konusunda toplumun her kesimini bilinçlendirmek gerekiyor. Bilinçlendirme faaliyetlerinin toplumun her kesimine yayılması mücadelede büyük kazanımlar getirecektir. 

          Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının transit noktası haline gelmiş olması,  ülkemizde uyuşturucu probleminin adli, hukuki, sosyal ve sağlık boyutları ile birlikte bir halk sağlığı sorununu yansıtıyor olması gibi faktörler; gerek toplumun gerek devletimizin konuya yönelik hassasiyetini artırmıştır. Bu hassasiyete bağlı olarak, toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak nihai amaç olarak belirlenmiş; yapılan çalışmaların tüm yurtta koordinasyon içinde ve sistematik bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.

            Özellikle gençleri hedef alan bu felaketle mücadele çalışmaları, polisiye tedbirlerin dışında, temelde üç aşamada yürütülmektedir: önleme, tedavi, tedavi sonrası rehabilitasyondur. Mücadele, uyuşturucu madde bağımlılığının zararları hakkında halka özellikle çocuk ve gençlere yönelik yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile madde kullanımına başlamayı önleme, madde kullanan bağımlıların tedavisi ve tedavi sonrası uzun süreli rehabilitasyon çalışmalarını kapsamaktadır.

            Alo 191 Uyuşturucu Danışma ve Destek Hattı;aile bireylerinin madde kullanımıyla hiç tanışmamaları için neler yapabileceklerini öğrenmek isteyen kişilerden, acil yardım almak için bu hattı arayan kişilere kadar oldukça geniş bir yelpazede 7/24 hizmet vermektedir.

            Uyuşturucu ile mücadelede tüm ülkenin seferberlik halinde hareket etmesi gerekmekte olup; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve medya mücadelede etkin rol almalı ve gençlerimizi uyuşturucu bağımlılığından korumalıyız.

          Madde Bağımlılığından arınmış, sağlıklı, geleceğe umutla bakan, huzurlu bir toplum dileği ile…